Κενά νεοδιόριστων

Κενά νεοδιόριστων 2022-23

Για τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, θα συμπληρωθεί η συνημμένη δήλωση τοποθέτησης, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία μας (σημ: Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ) ή να σταλεί στο tmprlak@sch.gr μέχρι την Τρίτη 23/08/2022. Τα κενά επισυνάπτονται.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι οι νεοδιοριζόμενοι/ες θα ορκίζονται με την ανάληψη υπηρεσίας και δε θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας.

Λειτουργικά κενά ΠΕ70 (Γενικής - ΕΑΕ)

Λειτουργικά κενά ΠΕ60 (Γενικής - ΕΑΕ)

Λειτουργικά κενά Ειδικοτήτων

Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων *

Υπεύθυνη Δήλωση για διορισμό

Υπεύθυνη Δήλωση για μισθοδοσία

Υπεύθυνη Δήλωση για προϋπηρεσία

Έντυπο περιουσιακής κατάστασης

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού

Αίτηση άδειας κύησης

Αίτηση άδειας λοχείας

Αίτηση άδειας ανατροφής τέκνου

* ΣΗΜ: Όπου δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος αντιγράψτε τον και επικολλήστε τον σε νέα καρτέλα

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε