Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας

2018-05-07

Η Δ.Π.Ε. Λακωνίας με έγγραφό της στα σχολεία, γνωστοποιεί τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ06, ΠΕ79 & Σ.Μ.Ε.Α.Ε., όπως προσδιορίστηκαν από το ΠΥΣΠΕ Λακωνίας, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 11/03-05-2018 πράξη του.

Ως εκ τούτου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων

1. που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο του ΠΥΣΠΕ Λακωνίας

2. που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λακωνίας,

να υποβάλουν κατά περίπτωση αίτηση-δήλωση μετάθεσης ή τοποθέτησης, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από Παρασκευή 04-5-2018 έως και Δευτέρα 14-05-2018 και ώρα 12.00, στη Δ/νση Π.Ε. Λακωνίας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• αυτοπροσώπως στα γραφεία της Διεύθυνσης (Διοικητήριο Λακωνίας)

• με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dipelak@sch.gr)

• με fax (27313-63419).

Σε περίπτωση υποβολής με fax παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της λήψης στο τηλέφωνο 27313-63408.

Στην έντυπη δήλωση προτιμήσεων μετάθεσης-τοποθέτησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες εκπαιδευτικοί μπορούν να αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 (Δασκάλων) και ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) στα Δημοτικά Σχολεία-Νηπιαγωγεία που έχουν συσταθεί τμήματα ολοήμερου είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε κλασικό ή ολοήμερο. Συνεπώς η δήλωση προτίμησης θα αναφέρεται σε σχολικές μονάδες και όχι σε τμήματα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία μας μέχρι και τη Δευτέρα 14/05/2018 και ώρα 12.00.

1. Εκπρόθεσμες αιτήσεις-δηλώσεις δε θα ληφθούν υπόψη.

2. Αιτήσεις-δηλώσεις για ΣΜΕΑΕ υποβάλλονται στις ίδιες προθεσμίες.

3. Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων οι εκπαιδευτικοί θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Συμβουλίου μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών.

Κατά τη συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης προτιμήσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και πιθανά κενά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο. Της πρόσκλησης αυτής να λάβουν γνώση ενυπόγραφα με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί, καθώς και όσοι απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΔΩ