Βεβαιώσεις

Οικονομικής Τακτοποίησης

Μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση βεβαίωσης οικονομικής τακτοποίησης για την τρέχουσα συνδικαλιστική χρονιά και να σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση

Μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση βεβαίωσης συμμετοχής στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων και να σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Ο σύλλογος σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τα μέλη του, δημιούργησε την ηλεκτρονική αποστολή βεβαιώσεων οικονομικής τακτοποίησης και συμμετοχής σε Γενικές Συνελεύσεις. ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε