Συνεδριάσεις-Αποφάσεις

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα πραγματοποιούνται την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά της νόσου του κορωνοϊού (covid-19).

#2 - 1/2/2022

ΤΑΚΤΙΚΗ

1. Εξουσιοδότηση Ταμία για τραπεζικές συναλλαγές, 2. Επιστολή στον Δήμαρχο για παροχή μασκών, 3. Ενημέρωση από τα μέλη του προεδρείου έτους 2011 για την παρακράτηση της συνδρομής προς ΔΟΕ, 4. Άδειες Ανατροφής Νεοδιόριστων


#1* - 13/1/2022

ΤΑΚΤΙΚΗ

1.Συγκρότηση νέου Δ.Σ. και Ε.Ε., 2.Κανονισμός λειτουργίας

* Η αρίθμηση αφορά τη συνδικαλιστική περίοδο 2021-23

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε