Ανακοινώθηκαν οι πίνακες μορίων μετάθεσης 2017-18 της Δ.Π.Ε. Λακωνίας

2017-12-07

Η ανακοίνωση της Δ.Π.Ε. Λακωνίας προς τις σχολικές μονάδες έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε τους πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 05, 06, 07, 08, 11, 19-20, 60, 70, που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή. Από 08-12-2017 έως και 14-12-2017 και ώρα 15:00 θα υποβάλλονται ενστάσεις επί των πινάκων μοριοδότησης στη Δ/νση ΠΕ Λακωνίας με τους εξής τρόπους:

1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση dipelak@sch.gr

2. Αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης ΠΕ Λακωνίας

Παρακαλούμε για την έγκαιρη και ενυπόγραφη ενημέρωση των μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη σχολική σας μονάδα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ


Κατεβάστε τους πίνακες με τη μορφή αρχείου .zip εδώ