Απεργία - Αποχή από την Ειδική Συνεδρίαση

2017-06-18

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, τηρώντας την ίδια υπεύθυνη στάση κατά της αξιολόγησης - χειραγώγησης, αποφάσισε ομόφωνα να συμμετέχει στην απεργία-αποχή που κήρυξε η Δ.Ο.Ε. με την α.π.1363/30-5-2017 απόφασή της και καλεί τα μέλη της να μη συμπληρώσουν τα φύλλα αποτίμησης σύμφωνα με το έγγραφο της Δ.Ο.Ε. α.π.1371/12-6-2017 .

Μετά την απόφαση του Σ.τ.Ε. που έκρινε αντισυνταγματικό τον τρόπο επιλογής δ/ντών σχολικών μονάδων -μέσω της μυστικής ψηφοφορίας του Συλλόγου Διδασκόντων- η κυβέρνηση προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι με μία κατ΄ επίφαση γνωμοδότηση των «συνυπηρετούντων μονίμων» η οποία ούτε μοριοδοτείται ούτε δεσμεύει τα συμβούλια επιλογής. Παράλληλα ο αποκλεισμός των αναπληρωτών πλήττει ανεπανόρθωτα την ελεύθερη έκφραση γνώμης απ΄ όλους, καταδικάζοντας έτσι μια σημαντική μερίδα συναδέλφων σε «αφωνία». Έρχεται μάλιστα σε αντίθεση με το νόμο 1566/1985 όπου στο αρ.11 ορίζει πως: «Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας..»

Γίνεται λοιπόν σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι με τη συνεδρίαση του οργάνου αυτού, που δεν είναι ο σύλλογος διδασκόντων, απαξιώνεται το κυρίαρχο όργανο του σχολείου και παράλληλα εισάγεται με τον πλέον επίσημο τρόπο η αξιολόγηση στη σχολική πραγματικότητα, στην οποία συμμετέχουν μόνο οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

«Η γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών» διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης (Ν.4473/2017), ενώ κατά τη διαδικασία της ειδικής συνεδρίασης συμπληρώνονται τα φύλλα αποτίμησης (Υ.Α._Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017), τα οποία ταυτίζονται με το γενικότερο πλαίσιο της αξιολόγησης που ισχύει για το δημόσιο τομέα (Ν.4369/2016) και ειδικότερα με όσα περιγράφονται για την αξιολόγηση των δ/ντών (ΠΔ.152/2013).

Οι συνάδελφοι είναι απόλυτα καλυμμένοι , συνδικαλιστικά και νομικά, να μην υλοποιήσουν τη διαδικασία των αξιολογικών κρίσεων «επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης».

Το εκπαιδευτικό κίνημα έδωσε και θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη κατά της αξιολόγησης - χειραγώγησης - απόλυσης. Το Υπουργείο Παιδείας με μια σειρά δικών του αστοχιών και παραλήψεων δε μας αφήνει περιθώρια να πράξουμε διαφορετικά. Δεν αξιοποίησε το χρόνο που είχε στη διάθεσή του για να φέρει έναν νέο νόμο επιλογής δ/ντών πιο δίκαιο και με αναβαθμισμένο το ρόλο του Σ.Δ. Αντίθετα, στηρίχθηκε σ΄ ένα ξεπερασμένο και διαβλητό σύστημα επιλογής, απαξιώνοντας στην ουσία το Σ.Δ. και με σαφείς προσανατολισμούς στην έναρξη της διαδικασίας της αξιολόγησης με βάση το Ν.3848/2010 και το ΠΔ.152/2013 που εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.

Επισημαίνουμε διευκρινιστικά τα παρακάτω:

1. Όλοι/-ες οι συνάδελφοι/ισσες στην αρχή της ειδικής συνεδρίασης πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ή όχι στην απεργία - αποχή.

2. Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία - αποχή δεν υπάρχει απαρτία και καμία διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί, ούτε συμπληρώνονται φύλλα αποτίμησης από κανέναν.

3. Συμπληρώνεται το σχέδιο δήλωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για μη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και παραδίδεται στον/στην προεδρεύοντα/ουσα της ειδικής συνεδρίασης.

4. Σε περίπτωση που η πλειοψηφία αποφασίσει να συνεδριάσει, ο κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία - αποχή, καταθέτοντας τη σχετική δήλωση της Δ.Ο.Ε.

5. Όσοι δε συμμετέχουν, αποχωρούν από τη συνεδρίαση και παραμένουν στο σχολείο διεκπεραιώνοντας τα υπαλληλικά τους καθήκοντα.

6. Η μορφή της απεργίας - αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμία περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους/τις εργαζόμενους/νες που συμμετέχουν.

7. Δεν προβλέπονται κρατήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι προ διετίας δεν είχαν επιβληθεί κρατήσεις στη μισθοδοσία μας για τη μορφή της απεργίας - αποχής.

Από το ΔΣ