ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ Δ.Π.Κ.

2017-06-19

Η εισαγωγική παράγραφος δίνει στους αναγνώστες σας την κεντρική ιδέα και το τι θα πρέπει να περιμένουν. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σύντομη προεπισκόπηση στη λίστα δημοσιεύσεων. Η διαφορετική μορφοποίηση θα τη βοηθήσει να ξεχωρίσει από το υπόλοιπο κείμενο. Το σύνολο των χαρακτήρων στο εισαγωγικό κείμενο να είναι μέχρι 340 χαρακτήρες.

Στο κείμενο της ανακοίνωσης κάνουμε σύνδεση με το έγγραφο που βρίσκεται αποθηκευμένο στο drive.google.com της επιλογής μας, επικολλώντας το σχετικό σύνδεσμο και πατώντας 'enter'.