Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση

2018-05-10

Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση -ένα αίτημα που για πολλά χρόνια αποτελούσε κορυφαία διεκδίκηση του εκπαιδευτικού κινήματος αλλά και επιθυμία του συνόλου της κοινωνίας- πραγματοποιείται με την ψήφιση του άρθρου 33 του Ν.4521 από τη Βουλή των Ελλήνων στις 26-2-2018 και τη δημοσιοποίησή του στο Φ.Ε.Κ. 1586/8-5-2018.

Ανάμεσα στους δήμους που θα εφαρμόσουν, από το σχολικό έτος 2018-19, την υποχρεωτική ένταξη όλων των προνηπίων στο δημόσιο νηπιαγωγείο βρίσκεται και ο δήμος Σπάρτης αλλά και οι υπόλοιποι δήμοι στη Λακωνία. Εξέλιξη, που μας βρίσκει απόλυτα ικανοποιημένους και δικαιωμένους -στην επιτροπή ο Σύλλογός μας υποστήριξε σθεναρά το δίκαιο αυτό αίτημα- αφού τα τελευταία χρόνια σημαντικός αριθμός παιδιών αποκλείονταν από τις εκπαιδευτικές δομές στερώντας ουσιαστικά από αυτά, το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής τους.

Το δημόσιο νηπιαγωγείο είναι ο θεμέλιος λίθος της εκπαιδευτικής πυραμίδας. Έχει αναλυτικό πρόγραμμα που όμως δεν περιορίζει τον εκπαιδευτικό αλλά του επιτρέπει να σχεδιάζει δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι μαθητές, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους, θα μπορούν να συμμετέχουν δημιουργικά.

Οι νηπιαγωγοί είναι ειδικά εκπαιδευμένοι από τις πανεπιστημιακές τους σπουδές να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ποικίλες διδακτικές πρακτικές για να προσεγγίσουν τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, απαντώντας στις διαφορετικές ανάγκες νηπίων και προνηπίων.

Για όλα τα ζητήματα του εκπαιδευτικού τους έργου, τις παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις που αξιοποιούνται για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος, παρακολουθούν υποχρεωτικά επιμορφώσεις από τους σχολικούς συμβούλους.

Στο δημόσιο νηπιαγωγείο παρέχεται αντισταθμιστική αγωγή, με δομές (Ειδικά νηπιαγωγεία, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη στήριξη, Τάξεις υποδοχής) για την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το προσωπικό συμμετέχει σε προαιρετικά σεμινάρια ενώ υποστηρίζονται από τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων, που εδρεύουν σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.λ.π.

Το δημόσιο νηπιαγωγείο παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ολοήμερου προγράμματος έως τις 4 μ.μ. καθώς και πρόωρης υποδοχής παιδιών 7:45 π.μ. για τους γονείς που το επιθυμούν.

Η εκπαίδευση των νηπίων-προνηπίων έχει ως κεντρικό πόλο το παιδί και σχεδιάζεται με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες του και όχι τις ανάγκες των επιχειρήσεων ή άλλων ιδιωτικών συμφερόντων.

Για αυτούς τους λόγους καλούμε όλους τους πολίτες να στηρίξουν τον νέο θεσμό και ν΄ απευθύνονται στα δημόσια νηπιαγωγεία για την εγγραφή των προνηπίων αλλά και τους/τις προϊσταμένους/νες των νηπιαγωγείων να παραλαμβάνουν όλες τις αιτήσεις χωρίς να υποχωρούν στους εκβιασμούς των πολέμιων της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης. Άλλωστε, σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.6/65740/Δ1/25-4-2018 που απέστειλε στα σχολεία το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επισημαίνεται ότι: «στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-19, μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2014 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.»

Δηλαδή, ακόμη και σε δήμους όπου η υποχρεωτικότητα της δίχρονης προσχολικής δεν θα γίνει πράξη με τη νέα σχολική χρονιά, τα νηπιαγωγεία είναι υποχρεωμένα να δεχθούν, παντού, όλες τις αιτήσεις τόσο για τα νήπια όσο και για τα προνήπια.

Καλούμε τον υπουργό και την κυβέρνηση να μην επιτρέψουν τα voucher-κουπόνια για τα προνήπια (4 ετών και πάνω) στους δήμους όπου καθιερώθηκε η 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, υπονομεύοντας τη λειτουργία του νέου θεσμού.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

-

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Tο Δ.Σ.