Διεκδικήσεις δώρων-επιδομάτων

2019-01-29

Το Δ.Σ. του Συλλόγου συνεκτιμώντας τη θετική απόφαση του Στ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. το οποίο έκρινε, με συντριπτική πλειοψηφία, ως αντισυνταγματική την κατάργηση, με τον ν.4093/2012, των επιδομάτων εορτών και αδείας και τις γνωματεύσεις των νομικών συμβούλων σε ΔΟΕ - ΑΔΕΔΥ ενημερώνει, τα μέλη, πως η δικαστική διεκδίκηση φαίνεται να συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες θετικής εξέλιξης. Η εκτίμηση αυτή, όμως, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις αλλά ούτε και σε παρατεταμένη κωλυσιεργία ειδικά εν όψει της επικείμενης συνεδρίασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας την 1η Φεβρουαρίου 2019 όπου αναμένεται η οριστική επίλυση του ζητήματος.

Η άσκηση αγωγής αποτελεί προσωπική υπόθεση κάθε συναδέλφου και όσοι στραφούν σε αυτήν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με βάση την ενημέρωση από την Διδασκαλική Ομοσπονδία «οι αγωγές μπορούν να ασκηθούν σε ομάδες μέχρι και 49 μόνιμων συναδέλφων ενώ για τους αναπληρωτές δεν τίθεται αριθμητικός περιορισμός.»


Το Δ.Σ.