Εθελοντική αιμοδοσία εκπαιδευτικών

2023-11-09

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακεδαίμονος «Ο ΠΛΗΘΩΝ» σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης καλεί τα μέλη του σε εθελοντική αιμοδοσία από την Δευτέρα 13/11 έως και Παρασκευή 17/11/2023 στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Σπάρτης.

Η προσέλευση γίνεται με ραντεβού στο τηλέφωνο 27310-93163

Όσες/οι προσέλθουν[1] στην αιμοδοσία τις συγκεκριμένες ημέρες δικαιούνται, με βάση τον νόμο, άδεια δύο (2) ημερών επιπλέον της ημέρας αιμοδοσίας (άρθρο 50 παρ.5 του Υπαλληλικού Κώδικα) οι οποίες μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ενώ για τους/τις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς η ίδια άδεια μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα της σύμβασής τους (Φ.43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιος του ΥΠΟΠΑΙΘ). Επιπλέον, δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση σχετικής άδειας. Οφείλουν να ενημερώσουν, έγκαιρα, τη διεύθυνση της σχολικής τους μονάδας η οποία και θα δηλώσει ηλεκτρονικά την απουσία τους.

Υπενθυμίζουμε ότι η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου μας εξασφαλίζει παροχή μονάδων αίματος, στα μέλη (τακτικούς αιμοδότες και αρωγούς) και στις οικογένειές τους, και σε κάθε έκτακτη ανάγκη με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ..

Το Δ.Σ.


[1] Να έχουν μαζί τους ΑΜΚΑ ή Αστ. Ταυτότητα, να δηλώσουν ότι αιμοδοτούν για τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας – ο Πλήθων και να έχουν πάρει πρωτύτερα πρωινό. Απαραίτητη η χρήση μάσκας.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε