Εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας εκπαιδευτικών

2019-11-09

Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ - Ο ΠΛΗΘΩΝ» με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την ίδρυση και λειτουργία Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών. Σκοπός του συγκεκριμένου Συλλόγου είναι η κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε μονάδες αίματος στην περιοχή μας και ευρύτερα, αλλά και η ενεργοποίηση περισσότερων μελών της κοινωνίας μας στον εθελοντισμό ως κορυφαία εκδήλωση της Δημοκρατίας.

Διοργανώνουμε, Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης από τη Δευτέρα 18/11 έως και την Παρασκευή 22/11 τις ώρες 9.00 π.μ.-1 μ.μ. στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Σπάρτης.

Σε αυτή την προσπάθεια καλούμε όλους, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες αλλά και ενεργούς πολίτες να εγγραφούν[1] Εθελοντές Αιμοδότες του Συλλόγου μας. Η συμμετοχή στις οργανωμένες δράσεις και πρωτοβουλίες μας, εκτός από την κάλυψη προσωπικών αναγκών, θα συμβάλλει αποφασιστικά στους σκοπούς της ίδρυσής του.

Με βάση τον νέο κανονισμό όλοι οι αιμοδότες καταχωρούνται[2] στο νέο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ). Πρόσβαση στο ΕΜΑ έχουν μόνο οι εθελοντές αιμοδότες οι οποίοι μπορούν να εκδώσουν ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ για να ελέγχουν το ιστορικό των αιμοδοτήσεων τους αλλά και τα προσωπικά τους δεδομένα.

Όσοι/ες προσέλθουν[3] στην αιμοδοσία τις συγκεκριμένες ημέρες δικαιούνται, με βάση τον νόμο, άδεια δύο (2) ημερών επιπλέον της ημέρας αιμοδοσίας (άρθρο 50 παρ.5 του Υπαλληλικού Κώδικα) οι οποίες μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ενώ για τους αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς η ίδια άδεια μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα τους σύμβασής τους (Φ.43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιος του ΥΠΟΠΑΙΘ). Επιπλέον, δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση σχετικής άδειας. Οφείλουν απλώς να ενημερώσουν, έγκαιρα, τη Διεύθυνση του σχολείου τους η οποία και θα δηλώσει ηλεκτρονικά την απουσία τους.

Το Δ.Σ.

[1]  Χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

[2] Η καταγραφή των Εθελοντών Αιμοδοτών στο ΕΜΑ είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

[3] Να έχουν μαζί τους ΑΜΚΑ και Αστ. Ταυτότητα δηλώνοντας ότι αιμοδοτούν για τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας - ο Πλήθων. Απαραιτήτως να έχουν καταναλώσει πρωτύτερα πρωινό.