Νοσηλευτική Σχολή Σπάρτης

2019-04-18

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακεδαίμονος «Ο ΠΛΗΘΩΝ» με μεγάλη λύπη και έντονη δυσφορία πληροφορήθηκε για την απομάκρυνση της Νοσηλευτικής Σχολής από την περιοχή της Σπάρτης. Απόφαση με αρνητικό αντίκτυπο για την πρόοδο και την ευημερία των κατοίκων της αφού χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των. Εξέλιξη που γυρίζει την πόλη δεκαετίες πίσω και την κατατάσσει πάλι στις «ανεπιθύμητες» περιοχές.

Δυστυχώς η καταδικαστική αυτή απόφαση ελήφθη, εκ μέρους της Πολιτείας, «άνευ ακροάσεως» των Αρχών της τοπικής κοινωνίας, χωρίς όμως αυτό να απαλλάσσει από τις διαχρονικές ευθύνες όλων όσων δεν επίλυσαν σοβαρά προβλήματα σίτισης, στέγασης και μετακίνησης φοιτητών, υλικοτεχνικών υποδομών και εργαστηρίων, διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού, αναβάθμισης νοσοκομείου σε πανεπιστημιακό κ.ά., εξασφαλίζοντας ένα «υγιές» επιστημονικά και υποστηρικτικά περιβάλλον.

Μαθαίνοντας από τα λάθη οφείλουμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας, προτάσσοντας αυτή τη φορά την πνευματική, επιστημονική και πολιτισμική αναβάθμιση της περιοχής μας απέναντι σε μια στείρα οικονομική και πολιτική εκμετάλλευση τέτοιων Αξιών. Μόνο με μια τέτοια προοπτική είναι δυνατό να επιτευχθούν ευρύτερες συναινέσεις, με τη συμμετοχή της κοινωνίας, και να ισχυροποιηθεί η θέση της Σπάρτης στον Πανεπιστημιακό χάρτη!

Tο Δ.Σ.