Ψήφισμα συμπαράστασης στην Αγγελική Σακελλαρίου

2018-01-24

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακεδαίμονος «Ο_ΠΛΗΘΩΝ» καταγγέλλει, ομόφωνα, το πρωτοφανές γεγονός της επίδοσης εξώδικης δήλωσης προς τη συνάδελφο Αγγελική Σακελλαρίου, από τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 19ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου με την οποία απαιτεί να ανακαλέσει εγγράφως το περιεχόμενο της παραίτησής της από το Δ.Σ. του Συλλόγου διαφορετικά θα προβεί «σε όλες τις νόμιμες ενέργειες». 

Η συνάδελφος Αγγελική Σακελλαρίου, δασκάλα και μέλος του Α΄ Συλλόγου Αθηνών, υπηρετεί στο 19 ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου και ταυτόχρονα ήταν εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου της. 

Μετά την έκδοση υπομνήματος από Συλλόγους Γονέων Δημοτικών Σχολείων του Ζωγράφου το οποίο συνυπέγραψε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, η συνάδελφος υπέβαλε την παραίτησή της. Οι διαφοροποιήσεις, οι διατυπώσεις διαφορετικών θέσεων και οι παραιτήσεις από τα όργανα εκλεγμένων μελών τους, συνιστούν μέρος των εσωτερικών δημοκρατικών διαδικασιών κάθε εκλεγμένου οργάνου. Είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, να δηλώνει τη διαφωνία του και να υποβάλει την παραίτησή του από το όργανο όποτε και εάν το εκτιμήσει. 

Η χρήση πρακτικών, όπως αυτή της απαίτησης της έγγραφης ανάκλησης του περιεχομένου της παραίτησης, όχι μόνο είναι ανοίκεια αλλά αντιστρατεύεται κάθε λογική δημοκρατικής οργάνωσης και συλλογικής δράσης, προσβάλει όλη τη σχολική κοινότητα, δυναμιτίζει το παιδαγωγικό κλίμα στα σχολεία και τελικά στρέφεται κατά των μαθητών μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακεδαίμονος «Ο ΠΛΗΘΩΝ» εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στην Αγγελική Σακελλαρίου και καλεί την Ένωση Γονέων Δημοτικών Σχολείων Ζωγράφου και όλους τους φορείς του γονεϊκού κινήματος να καταδικάσουν ακραίες ενέργειες και αντιλήψεις ποινικοποίησης του δικαιώματος έκφρασης γνώμης.

Από το Δ.Σ.