Στάση Εργασίας, Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

2017-04-03

Στάση Εργασίας, Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 (8-11 π.μ.) και κοινή συγκέντρωση - παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, για την ανάδειξη του τεράστιου ζητήματος των μόνιμων διορισμών.

Συναδέλφισσες/οι ,

Οι Σύλλογοι Εκπ/κών Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στα πλαίσια των κινητοποιήσεων του κλάδου μας, αποφάσισαν να συνδιοργανώσουν συγκέντρωση - παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 5/4/2017 και ώρα 11:00π.μ. στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, στην Τρίπολη για την ανάδειξη του τεράστιου ζητήματος των μόνιμων διορισμών αλλά και των παρακάτω αιτημάτων μας :

• Άμεση απόσυρση των υπουργικών αποφάσεων για το νέο σχολείο, δημοτικό και νηπιαγωγείο.

• Άμεση απόσυρση της τροπολογίας που αφορά την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

• 14χρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό με: Ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και 2χρονη υποχρεωτική δωρεάν προσχολική αγωγή.

• Μαζικούς μόνιμους διορισμούς.

• Καμιά απόλυση αναπληρωτή.

• Κανένα εκπαιδευτικό στην ανεργία.

• Στήριξη της Ειδικής Αγωγής.

• Απόδοση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων, τώρα.

• Μείωση διδακτικής ύλης.

• Εξίσωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών της Π.Ε. με αυτό των εκπαιδευτικών της Δ.Ε.

• Άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την κάλυψη όλων των περιπτώσεων παράλληλης στήριξης.

• Αναλογία εκπαιδευτικού - μαθητών σε 1:20 στο δημοτικό σχολείο και 1:15 στο νηπιαγωγείο.

• Κατοχύρωση ίσων δικαιωμάτων των αναπληρωτών με των μόνιμων εκπαιδευτικών.

• Ουσιαστική διαδικασία αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων.

• Να σταματήσει τώρα κάθε δρομολογούμενη διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων και να καταργηθεί όλο το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης - χειραγώγησης.

ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ