Τακτική Γενική Συνέλευση

2018-06-04

Το Δ.Σ. σάς καλεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, στο 5ο Δημοτικό σχολείο Σπάρτης και ώρα 9.00 π.μ.

Θέματα Η.Δ.

  • Ενημέρωση από το προεδρείο του Συλλόγου για τρέχοντα θέματα.
  • Ενημέρωση από τους Αιρετούς.
  • Εκλογή προεδρείου Γ.Σ.
  • Συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της 87ης Γ.Σ. του Κλάδου.
  • Κατάθεση και ψήφιση προτάσεων.

Συναδέλφισσες-οι

Για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης έχει εξασφαλιστεί άδεια μιας ημέρας για τα μέλη του συλλόγου. Επομένως, η παρουσία όλων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών είναι υποχρεωτική αλλά και επιβεβλημένη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να πάρουμε συλλογικές αποφάσεις, για την υπεράσπιση της ζωής μας και της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.

Όσοι-ες συνάδελφοι-ισσες δεν είναι μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ., διαφορετικά οφείλουν να βρίσκονται στην εργασία τους.

ΥΓ: Επισυνάπτεται η οριστική ημερήσια διάταξη όπως έχει σταλεί από την Ομοσπονδία.

Tο Δ.Σ.